Home

Akupunktura, będąca częścią systemu leczenia, znanego jako medycyna chińska, jest metodą leczenia polegającą na stymulacji punktów aktywnych na ciele za pomocą igieł.

Działanie to powoduje między innymi zrównoważenie pracy narządów wewnętrznych, oraz balansuje przepływ energii, co w konsekwencji skutkuje ustąpieniem lub znacznym zmniejszeniem dolegliwości.

Punkty aktywne, czyli punkty akupunkturowe na ciele pacjenta są wybierane na podstawie diagnozy, w oparciu o badanie pulsu,   oględziny języka oraz wywiad z pacjentem.

Obszar umiejscowienia danego punktu oraz zakres jego działania został ustalony na podstawie wielowiekowych obserwacji przez lekarzy chińskich, oraz potwierdzony przez współczesne badania i praktykujących terapeutów.

Akupunktura, tak jak i medycyna chińska, postrzega pacjenta jako całość pod względem fizycznym i emocjonalnym. Człowiek jest jednością z ciałem, umysłem oraz otoczeniem. Dlatego też takie czynniki jak emocje, otoczenie czy klimat, są istotnymi czynnikami kształtującymi samopoczucie i stan zdrowia pacjenta. Znaczny wpływ na stan zdrowia ma także dieta.

Współczesne badania naukowe potwierdzają skuteczność akupunktury, szczególne jest to widoczne w ostatnich latach, gdy metoda ta znalazła szersze zastosowanie w praktyce medycznej. Stosuje się ją dzisiaj jako wspomagającą tradycyjne metody leczenia, a także jako osobną terapię, pozwalająca złagodzić nie tylko objawy, ale także usunąć przyczyny chorób i dolegliwości.